Impetigo

Geachte ouders,

Er is in de klas een leerling met impetigo.
Dit is een huidaandoening die veroorzaakt wordt door badteriën. Er ontstaan blaasjes op de huid, gevuld met troebel vocht. Meestal zijn er meerdere blaasjes. De blaasjes barsten open en vloeien in elkaar over. Uiteindelijk vormt er zich een gele korst.

Deze huidaandoening is besmettelijk. Voor de behandeling wordt gebruik gemaakt van een huidzalf. Soms zijn antibiotica nodig.

Merkt u dergelijke blaasjes bij uw kind, raadpleeg dan uw huisarts en verwittig de directie.
Om verspreiding te voorkomen is het bij kleine kinderen aanbevolen speelgoed te ontsmetten bijvoorbeeld met "dettol" of met verdund javelwater. Speelgoed dat in de wasmachine mag, kan gewoon gewassen worden.

Leerlingen met impetigo blijven thuis tot de letsels genezen zijn of tot 2 dagen nadat de behandeling is gestart. Zo mogelijk worden de letsels bedekt.

Omdat deze bacteriën veel voorkomen in de neus geven we u volgende raadgevingen:
- gebruik elkaars zakdoek niet.
- vermijd contact tussen vingers en neus
- was regelmatig de handen

Voor meer informatie kan u ons gerust contacteren.

Met vriendelijke groeten

Decoene Manuel, arts
Verlinde Helga, verpleegkundige